Planetobus w SP3

Nasza  szkoła znalazła się w gronie 20 wybranych Klubów Młodego Odkrywcy do którego PLANETOBUS z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy zawita na dwa dni!!!! Niebo na wyciągnięcie ręki! Mobilne planetarium z Centrum Nauki Kopernik i doświadczeni edukatorzy – zarażamy pasją do astronomii uczniów naszej szkoły. Wizyta mobilnego planetarium finansowana jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

UMIEM PŁYWAĆ

Uczniowie klas 1 i 2 rozpoczęli przygodę z pływaniem w ramach programu "Umiem Pływać".  Przez 10 tygodni będą uczestniczyć w zajęciach na krytej pływalni Oceanik w Ostrzeszowie, gdzie pod okiem instruktorów nabędą podstawowe umiejętności pływania.

Tworzymy zestawy edukacyjne dla polskich szkół z Centrum Nauki Kopernik

Wielki sukces naszej szkoły. Po bardzo wnikliwej analizie i selekcji tylko 13 najlepszych nauczycieli (chemików, fizyków, biologów i geografów) z całej Polski, w tym nasz geograf i dyrektor szkoły Anna Nowicka, zostało zaproszonych do wzięcia udziału w warsztatach w ramach Szkoły Prototypowania, którzy razem z pracownikami naukowymi Centrum Nauki Kopernik stworzą konspekty i scenariusze lekcji wykorzystujące metodę badawczą, a tym samym tworzą nowy zestaw edukacyjny „Powietrze" w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych, który trafi do szkół w całej Polsce. Pierwsze warsztaty za nami. Piątek, sobota i niedziela (22, 23, 24 lutego) w Warszawie były bardzo pracowite i kreatywne. Od 9.00 do 18.00 intensywne warsztaty, praca w laboratoriach, wymiana doświadczeń, a wszystko aby wesprzeć nauczycieli i uczniów w całej Polsce.  Bardzo wysoko zostało ocenione przez naukowców z Kopernika podejście do nauki w naszej szkole oraz systematyczne wprowadzanie doświadczeń i eksperymentów w edukacji. Dlatego nasza szkoła otrzymała kolejne zestawy edukacyjne WODA, które wykorzystują metodę eksperymentów do zrozumienia praw fizyki, chemii, biologii czy geografii. Takie pomoce dydaktyczne ma nasza szkoła.

Konkurs Recytatorski PEGAZIK

ELIMINACJE POWIATOWE XXIV DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „PEGAZIK” i nasi uczniowie: Zosia Sowa, Joanna Grzesiak i Aleksandra Kraska. Wyróżnienie w kategorii „młodsi” zdobyła Asia Grzesiak, a w kategorii „starsi” Aleksandra Kraska. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.