List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                     Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                         

  

                                                                                         Szanowni Państwo,

                                                                                                                               Rodzice i Opiekunowie, 

 

            W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

 Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

 Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

 Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

 Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

                       Z wyrazami szacunku

  Anna Zalewska                                                   Jarosław Pinkas

Minister Edukacji Narodowej                         Główny Inspektor Sanitarny

Wizyta Naukobusa

 

Również mieszkańcy Sycowa mieli wyjątkową okazję eksperymentowania całymi rodzinami. Dziękujemy za tak liczną obecność i z pewnością zapraszamy na kolejne naukowe wydarzenia w naszej szkole.

Wizyta Naukobusa

Naukobus i nasi najmłodsi Mali Odkrywcy - klasy 1 i 2. Wulkan energii, emocje i nauka poprzez zabawę.

 

100-lecie Odzyskania Niepodległości

To był wyjątkowy, biało–czerwony tydzień. Udział w licznych konkursach, programowanie, kanapki i koktajl biało-czerwony, wystawa „Mówią wieki”, wymiana pocztówek, utworzenie flagi przez 930 uczniów, nauczycieli i mieszkańców Sycowa, bicie rekordu dla Niepodległej i wspólne zaśpiewanie Hymnu Narodowego o godz. 11.11, niezwykłe dekoracje, prace plastyczne i w końcu wypuszczenie 100 balonów na sycowskim rynku. To tylko niektóre z działań naszych uczniów i szkoły, aby uczcić 100-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wizyta Naukobusa

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Nauka dla Ciebie” realizowanym wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu szkołę odwiedził Naukobus - interaktywne eksponaty oraz doświadczeni edukatorzy, którzy dodatkowo objaśniają działanie eksponatów i pomagają zrozumieć prezentowane zjawiska z dziedziny fizyki, biologii i matematyki. Ponadto uczniowie wezmą udział w badaniu kapitału naukowego oraz psychologicznych uwarunkowań uczenia się. Badanie ma zwiększyć wiedzę o tym, jak uczniowie postrzegają związek wiedzy naukowej ze swoim codziennym życiem. Przyjazd Naukobusa oraz badania są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To efekt kilkuletniej współpracy szkoły z Cenrum Nauki Kopernik, które gościło w naszej szkole już 6. raz.

Śniadanie daje moc

Nasza szkoła bierze udział w programie edukacyjnycm Śniadanie Daje Moc, który podkreśla ważną rolę prawidłowego żywienia w codziennym życiu i ukazuje jak ważnym posiłkiem jest śniadanie.To dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. 8 listopada nasi uczniowie brali udział w akcji Śniadanie Daje Moc, podobnie jak wszystkie szkoły w całej Polsce.

 

 

Matematykę mam w Banku

„Matematykę mam w Banku” to projekt edukacyjny realizowany przez naszą szkołę w ramach otrzymanego dofinansowania z programu grantowego Fundacji mBanku „mPotęga”. Uczniowie klas 4a i 4b uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Historia pieniądza” w Narodowym Banku Polskim we Wrocławiu. Niewątpliwie mnóstwo emocji dostarczyła uczniom wizyta w skarbcu. 

12 listopada 2018r.

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek, 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych i wychowawczych pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych,
w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej(http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2931_u.htm )