Spotkania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ  Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

17.09.2019 - spotkanie organizacyjne;

19.11.2019 – informacja o postępach w nauce;

17.12.2019 - powiadomienie o ocenach niedostatecznych na 1 semestr;

04.02.2020 - zebranie semestralne;

07.04.2020 - informacja o postępach w nauce;

14.05.2020 – powiadomienie o ocenach niedostatecznych.