Tworzymy zestawy edukacyjne dla polskich szkół z Centrum Nauki Kopernik

Wielki sukces naszej szkoły. Po bardzo wnikliwej analizie i selekcji tylko 13 najlepszych nauczycieli (chemików, fizyków, biologów i geografów) z całej Polski, w tym nasz geograf i dyrektor szkoły Anna Nowicka, zostało zaproszonych do wzięcia udziału w warsztatach w ramach Szkoły Prototypowania, którzy razem z pracownikami naukowymi Centrum Nauki Kopernik stworzą konspekty i scenariusze lekcji wykorzystujące metodę badawczą, a tym samym tworzą nowy zestaw edukacyjny „Powietrze" w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych, który trafi do szkół w całej Polsce. Pierwsze warsztaty za nami. Piątek, sobota i niedziela (22, 23, 24 lutego) w Warszawie były bardzo pracowite i kreatywne. Od 9.00 do 18.00 intensywne warsztaty, praca w laboratoriach, wymiana doświadczeń, a wszystko aby wesprzeć nauczycieli i uczniów w całej Polsce.  Bardzo wysoko zostało ocenione przez naukowców z Kopernika podejście do nauki w naszej szkole oraz systematyczne wprowadzanie doświadczeń i eksperymentów w edukacji. Dlatego nasza szkoła otrzymała kolejne zestawy edukacyjne WODA, które wykorzystują metodę eksperymentów do zrozumienia praw fizyki, chemii, biologii czy geografii. Takie pomoce dydaktyczne ma nasza szkoła.