Płaskorzeźba Patrona naszej Szkoły

Po trzech latach nieobecności na fasadę budynku naszej szkoły powróciła płaskorzeźba Jana Pawła II.

 

Jest to pamiątka nadania szkole imienia w 2002 r., ufundowana przez Krzysztofa Świderka konsula generalnego RP w Winnicy i Irkucku.

Wielkie podziękowania dla ks. Rafała Kopisa, który osobiście zaangażował się w zorganizowanie renowacji płaskorzeźby oraz dla Rady Rodziców, która częściowo pokryła jej koszty.