Odpłatność za wyżywienie w październiku 2020r.

Drodzy Rodzice!

Poniżej przekazujemy odpłatę za wyżywienie w październiku

SZKOŁA

obiad: 22 dni x 4 zł = 88,00 zł

Wpłat prosimy dokonywać do dnia 10 października 2020 r. na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie (dane poniżej)

 

Dane do przelewu:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie

ul. Kościelna 3; 56-500 Syców

BS o/Namysłów 90 8890 0001 0024 0406 2000 0002