Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

Drodzy Rodzice!

Przekazujemy informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy w związku z sytuacją epidemiologiczną:

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom informacji aby w przypadku gdy osoba współmieszkająca z uczniem jest podejrzana o zakażenie koronawirusem i uzyskała od lekarza skierowanie na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, należy podjąć działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby, jednym z proponowanych działań jest nie posyłanie ucznia do szkoły do momentu uzyskania wyniku przez osobę z którą (rodzic, rodzeństwo, dziadkowie) uczeń pozostaje w bezpośrednim kontakcie.

 

/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, mgr Urszula Kozioł, komunikat nr ZP-ML-0431-4-6/20 z dn. 9 października 2020 r./