Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku 26 października 2020 r. szkoła pracuje według poniższych zasad:

KLASY IV - VII:

1) pozostają w nauczaniu zdalnym. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji. Każdy nauczyciel łączy się z uczniami korzystając z Google Classroom. Lekcje on-line będą trwały max. 45 minut, a uczniom będzie sprawdzana obecność.

2) zadania, karty pracy, inne wytyczne - będą umieszczane dodatkowo w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku elektronicznym.

3) również zajęcia dodatkowe będą prowadzone w formie on-line.

 

KLASY I - III:

1) od poniedziałku wracają do pracy stacjonarnej.

2) zadania domowe, karty pracy, informacje co jest przerabiane na zajęciach, inne wytyczne będą umieszczane przez nauczycieli w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku elektronicznym. Mamy nadzieję, że ułatwi to samodzielną pracę dziecka w domu w razie jego przeziębienia.

3) nauczyciele będą nadal korzystać z Classroom'a, żeby oswoić to narzędzie. Zgodnie z Państwa sugestiami - poprosiłam nauczycieli, aby część zajęć domowych była zadawana i oddawana właśnie w tej formie.

4) od poniedziałku wracają również wszystkie zajęcia pozalekcyjne i świetlica.

 

Przypominam również, że nie mogą Państwo wchodzić na teren szkoły - żadnym wejściem. 

Dodatkowo prosimy, aby nie posyłać chorego dziecka do szkoły. I o konieczności poinformowania szkoły jeśli zostaną Państwo objęci kwarantanną.