Odpłatność za wyżywienie w styczniu 2021r.

Drodzy Rodzice!

Poniżej przekazujemy informację na temat opłaty za wyżywienie w styczniu:

 

Odpłatność za obiady uczniowie

 

Klas I - III

 

 

 w styczniu  2021r.

 

            obiad :          10  dni     x     4,00 zł   =        40,00 zł                          

                           

  Wpłata do dnia 25.01.2021r.

 Dane do przelewu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sycowie

56-500 Syców, ul. Kościelna 3

BS o/ Namysłów 90 8890 0001 0024 0406 2000 0002