Mistrzostwa Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2016-2017 odbędzie się kolejna edycja Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć”, 13 ogólnie, 9 dolnośląska, o tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa, a także od 4 lat o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizatorami są tradycyjnie Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
Jak co roku, także obecnie, Konkurs adresowany jest do przedszkoli (dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne), szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączonym Regulaminie Głównym.
Założenia Programowe precyzują zakres merytoryczny Konkursu, a wychodząc naprzeciw sugestiom nauczycieli również w tym roku kolorem czerwonym oznaczone są zagadnienia jakie pojawią się na zadaniach konkursowych.
Tradycyjnie bardzo wiele instytucji wspierać będzie nas w przeprowadzeniu Konkursu. W obecnej edycji nastąpi zacieśnienie współpracy z Kuratorium Oświaty, zaś w uzgodnieniach znajduje się potrzymanie ubiegłorocznego Patronatu Małżonki Prezydenta RP oraz skład Komitetu Honorowego. Patronem Programowym jest Uniwersytet Wrocławski.
Warunkiem przyjęcia do Konkursu jest przesłanie zgłoszenia (wzór w załączeniu).
Dokumenty Konkursu dostępne będą na stronie SGP Euroregionu Nysa (www.euroregion-nysa.eu) od 1 grudnia br. oraz na stronach Kuratorium.

Osoby zainteresowane wzieciem udziału w konkursie, proszę o kontakt osobisty z nauczycielem EDB.