II miejsce w miedzyszkolnym konkursie "Razem Bezpieczniej"

W dniu 21 marca w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i bezpieczeństwie ruchu drogowego pt."Razem Bezpieczniej"

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Marlena Dzikowska, Alicja Kaczmarek oraz Patrycja Klek  z klasy 3b. Dziewczęta wykazały sie wielką wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy z zakresu resustytacji oraz postępowania na miejscu wypadku i zasad postępowaniu w przypadku urazów. Uczennice doskonale znają również zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego i potrafią prawidłowo wezwać służby ratownicze do zdarzenia.

Komisja sędziowska wysoko oceniła wiedzę i umiejętności wszystkich uczestników nagradzając ich dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pani dyrektor Gimnazjum Renata Kokot wraz z pedagogiem szkolnym Patrycją Luźniak, gratulowały wszystkim drużynom wyników i podziękowały ich opiekunom za przygotowanie do konkursu. Nasza drużyna wywalczyła II miejsce-gratulujemy serdecznie.

Opiekun drużyny: Andrzej Moskwa