Spotkania z rodzicami

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • 19.09.2018 - spotkanie organizacyjne
  • 18.12.2018 - informacja o postępach w nauce, powiadomienie o ocenach niedostatecznych na pierwszy semestr
  • 22.01.2019 - spotkanie semestralne
  • 02.04.2019 - informacja o postępach w nauce 
  • 14.05.2019 - powiadomienie o ocenach niedostatecznych