Harmonogram spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram spotkań z Rodzicami Szkoły i Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła

Lp.

Termin zebrania

Temat zebrania

1.

15.09.2020 r.

Zebranie informacyjno-organizacyjne

2.

08.12.2020 r

Zebranie informujące o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

3.

12.01 2021 r.

Zebranie podsumowujące I semestr

4.

19.05.2021 r.

Zebranie informujące o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

 

Przedszkole

 

Lp.

Termin zebrania

Temat zebrania

1.

10.09.2020 r.

Zebranie informacyjno-organizacyjne

2.

03.11.2020 r.

Zebranie informacyjne

3.

12.01.2021 r

Podsumowanie pracy w I semestrze

4.

19.05. 2021

Zebranie informacyjne - diagnoza