Listy klas pierwszych w SP nr 3 2017/2018

Klasa 1 A
Wychowawca: Eliza Kędzia - Zadka

1.Andruschak Sara
2.Boryczka Maja
3.Dachowski Marcel
4.Galon Marcel
5.Kolasa Lena
6.Kozan Nikodem
7.Łuczak Natalia
8.Makarewicz Maja
9.Mazur Hubert
10.Michalski Kevin
11.Nowak Szymon
12.Podyma Maja
13.Poręba Oliwia
14.Salamon Jakub
15.Sobota Hania
16.Troska Milena
17.Wolski Szymon
18.Zamelek Jennifer 

Klasa 1 B
Wychowawca: Joanna Adamska

1.Badowski Szymon
2.Cieślak Zofia
3.Diaczek Filip
4.Grzesiak Zofia
5.Juszczyk Zuzanna
6.Koconka Jakub Daniel
7.Kozieł Wiktoria Krystyna
8.Kromka Izabela
9.Kubera Tatiana
10.Magdziarz Miłosz Bartosz
11.Michalec Krzysztof
12.Michałowska Julia
13.Mieszała Maciej
14.Miś Mikołaj
15.Patora Aleksandra
16.Przybył Milena
17.Urbańska Nela 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021:

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

a. 7 – letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

b. 6 – letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Postępowanie rekrutacyjne (uzupełniające) o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie. 

4. Kryteria przyjęć określa Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.

5. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 stycznia 2020 roku w  sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

 

6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. papierowa. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

Listy uczniów klas IV i VII w roku szkolnym 2017/18 w SP nr 3

Klasa IV A

1.  Bednarek Franciszek
2.  Boryczka Patrycja
3.  Dominik Wojciech
4.  Grzesiak Joanna
5.  Jastrowicz Julia
6.  Krzywiński Tobiasz Mariusz
7.  Michalec Grzegorz
8.  Musiał Jakub
9.  Ptak Aleksander
10.  Rosiek Jan
11.  Sobczak Antoni Jan
12.  Tumiński Antoni
13.  Wilkowski Jakub
14.  Wojciechowski Jan

 

Klasa VII A
1.  Czerwiński Kacper
2.  Dziaduś Wiktoria
3.  Foryś Dawid Patryk
4.  Harbacewicz Igor
5.  Janicki Daniel
6.  Kaczmarek Mateusz
7.  Kaszyca Martyna
8.  Kuźmicz Zofia
9.  Ługowski Kacper
10.  Malecka Zofia
11.  Sapa Jakub
12.  Sikora Bartłomiej
13.  Skoczylas Hanna
14.  Wieczorek Kaya
15.  Wólkiewicz Jakub

Klasa VII B
1. Adamowski Alan
2. Batycka Hanna
3. Bednarek Bartosz
4. Bober Martyna
5. Byczek Jakub
6. Fiołka Roksana
7. Gołdyn Witold
8. Kocińska Lena
9. Kosmala Kinga 
10. Koziarska Marta
11. Koziarski Mateusz
12. Klóska Oliwier
13. Laskowska Maja
14. Liebner Nadia
15. Olszyński Oliwier
16. Owczarek Jakub Ryszard
17. Puchała Wiktoria
18. Sobolewski Jakub
19. Szczot Oliwier
20. Zapolny Hubert

Klasa VII C
1. Banachowicz Julia
2. Berus Mateusz
3. Dulik Patrycja
4. Grondys Paweł
5. Grzesiak Nadia
6. Jacak Maja
7. Kotwicki Miłosz
8. Łukawska Jagoda
9. Majcher Jakub
10. Mrugała Damian
11. Poręba Paweł
12. Pronobis Dobrosława
13. Rogóż Konrad
14. Urbańska Zuzanna
15. Więcek Tymoteusz

Klasa VII D
1. Biszczanik Natalia
2. Dąbik Maksymilian
3. Domagalski Filip
4. Dominik Joanna
5. Durzyński Marcel 
6. Dylak Małgorzata
7. Imioła Adam
8. Janus Julia
9. Kaczor Mieszko
10. Kolarski Adam
11. Mencel Oliwia
12. Misiak Zofia
13. Muzaj Paulina
14. Nowak Maksymilian
15. Nowak Zuzanna Wiktoria
16. Podyma Małgorzata
17. Radajewska Magdalena
18. Stolarczyk Emilia
19. Tomaszewska Aleksandra
20. Wojciechowska Hanna

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SYCOWIE

 

1. Andruschak Sara
2. Badowski Szymon
3. Boryczka Maja
4. Cieślak Zofia
5. Dachowski Marcel
6. Diaczek Filip
7. Galon Marcel
8. Grzesiak Zofia
9. Juszczyk Zuzanna
10. Koconka Jakub Daniel
11. Kolasa Lena
12. Kozan Nikodem Szymon
13. Kozieł Wiktoria Krystyna
14. Kressak Paweł
15. Kromka Izabela
16. Kubera Tatiana
17. Kuczyńska Aleksandra
18. Łuczak Natalia
19. Magdziarz Miłosz Bartosz
20. Makarewicz Maja
21. Mazur Hubert
22. Michalec Krzysztof
23. Michalski Kevin
24. Michałowska Julia
25. Mieszała Maciej
26. Miś Mikołaj
27. Nowak Szymon
28. Patora Aleksandra
29. Podyma Maja
30. Poręba Oliwia
31. Przybył Milena
32. Salamon Jakub
33. Sobota Hania
34. Troska Milena
35. Urbańska Nela
36. Wolski Szymon
37. Zamelek Jennifer

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 3

Syców, 31.03.2017 r.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

RODZICE/OPIEKUNOWIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3 W SYCOWIE

 

 

         W wyniku reformy edukacji przeprowadzanej obecnie w naszym kraju, decyzją Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r., dotychczasowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie zostało przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z klasami gimnazjalnymi.

Obwód nowopowstałej szkoły to ulice: al. 15-lecia, 1 Maja, Jana Pawła II, , Aleja nad Wałem, Generała Bema, Wrocławska, Garncarska, Kasztanowa, Komorowska, Kościelna, Kościuszki, Ks. Gorczycy, Ks. Rudy, Kępińska, Mickiewicza nr 16,18,20,22,24,26-28,30, Kaliska nr 2,3,6,  Ogrodowa, Okrężna, Parkowa, Pawłówek, Piastowska, plac Królowej Jadwigi, plac Wolności, Polna, Pułaskiego, Sportowa, , Szosa Kępińska , Zawada, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Chrobrego, Błękitna , Kazimierza Wielkiego, Henryka Brodatego, Henryka Probusa, Dąbrówki, Bolesława Szczodrego, Leszka Czarnego, Graniczna, Zielona, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Sprawiedliwego,  Szkolna, Środkowa, Wałowa, Waryńskiego, Wojska Polskiego, sołectwo  Komorów.

          Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, iż będziemy mieli możliwość nauczania Waszych dzieci od 1 września 2017 r. Dołożymy wszelkich starań by pobyt dzieci w naszej szkole był bezpieczny, pełen satysfakcji z nauki oraz sukcesów edukacyjnych.

          Jednocześnie zapraszamy Państwa na spotkanie w naszej szkole, ul. Kościelna 3, w dniu 11 kwietnia o godzinie 17.00 w celu przekazania pierwszych, wstępnych informacji dotyczących nowo powstałej szkoły.

 

Z poważaniem:

Zbigniew Filipiak

Dyrektor Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Sycowie

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek -2017 - nasze.pdf)Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 [Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 3 w Sycowie z klasami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018]716 kBUaktualnij plik (wniosek -2017 - nasze.pdf)
Pobierz plik (zasady rekrutacji- 2017 - nasze.pdf)Zasady rekrutacji do SP nr 3 w Sycowie [Zasady rekrutacji do SP nr 3 w Sycowie w roku szkolnym 2017/2018]369 kBUaktualnij plik (zasady rekrutacji- 2017 - nasze.pdf)