Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy że od 13 maja 2019r. rusza rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl

na tej stronie możecie uzyskać informacje o prowadzonych przez daną szkołę klasach oraz liczbie dostępnych miejsc, nauczanych językach i przedmiotach rozszerzonych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji- WAŻNE TERMINY!

Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl - można się logować od 13 maja 2019 r.

Wybierz właściwą ścieżkę wyboru procedury naboru, wskazując część systemu odpowiednią dla siebie (Jestem uczniem 8 klasy- szkoły podstawowej lub Jestem uczniem 3 klasy - gimnazjum).

od  13maja 2019 r.

godz. 8:00     
do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00     

Musisz samodzielnie założyć konto na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl gdzie otrzymasz login i hasło, a po zalogowaniu się musisz:

1. wybrać maksymalnie trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich  ( Uwaga! ODDZIAŁY USTAWIAMY WEDŁUG PREFERENCJI, W KOLEJNOŚCI OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ POŻĄDANEJ KLASY)
2. wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej (które musi podpisać rodzic/opiekun prawny)
3. złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru
W tym czasie również możesz dokonać zmiany wyboru preferencji (wybór szkół, wybór oddziałów)

od 21 czerwca 2019 r. godz. 8:00
do 25 czerwca 2019 r. godz. 15:00  

Po otrzymaniu kopii świadectwa, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie zanieś do szkoły pierwszego wyboru wymienione dokumenty.

16 lipca 2019 r.

od godz. 10:00    

Sprawdź, gdzie zostałeś zakwalifikowany!!!
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół

od 16 lipca 2019 r.
do 18 lipca 2019 r.    

Pobierz wydawane przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe                    (technikum lub branżowa szkoła I stopnia) skierowanie na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole.

od 16 lipca 2019 r. godz. 10:00
do 24 lipca 2019 r. godz. 15:00   

Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany poprzez złożenie w niej oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu)

25 lipca 2019 r.    

od godz. 10.00  

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc

od 26 lipca 2019 r.

Rekrutacja uzupełniająca (poza systemem)

 

Nabór do szkołyponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej Powiatu Oleśnickiego 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do szkół na rok szkolny 2019/2020 jest szczególne ponieważ przeprowadza się równolegle dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Postępowania, choć prowadzone równolegle są odrębne dla absolwentów obu szkół.

Absolwenci dotychczasowych klas gimnazjalnych będą rekrutowani do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, w zależności od dokonanego wyboru.

Absolwenci szkół podstawowych będą już przyjmowani do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Oleśnicki przeprowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego Nabór firmy VULCAN. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu rekrutacja umożliwi najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół i konkretnych klas. W elektronicznym systemie rekrutacji każdy kandydat będzie mógł wskazać trzy szkoły. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów (klas), w których chciałby kontynuować edukację.Pamiętać należy, że najważniejsza jest kolejność wyboru oddziału, gdyż system przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału (klasy), który w podaniu został wskazany na pierwszej pozycji. O  umieszczeniu ucznia w konkretnym oddziale (klasie) decydować będą punkty rekrutacyjne. Jeżeli liczba punktów rekrutacyjnych będzie niewystarczająca żeby dostać się do oddziału nr 1, system przydzieli kandydata do oddziału wskazanego na miejscu nr 2 itd.

Najważniejsze to odpowiedź na pytanie: czy zależy mi na konkretnej szkole, a niekoniecznie na konkretnej klasie, czy zależy mi na konkretnym rozszerzeniu czy zawodzie, a która szkoła to już nie ma takiego znaczenia.

Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru-prezentacja (ZIP) 

Przykład 1(najważniejsza jest dla mnie SZKOŁA)WYBIERAM W KOLEJNOŚCI:

1

I LO Oleśnica

Mat-fiz

2

I LO Oleśnica

Biol-chem

3

I LO Oleśnica

Hist-wos- j.ang

4

I LO Oleśnica

J.polski-biologia

5

II LO Oleśnica

J.polski-biologia

6

II LO Oleśnica

Hist-wos- j.ang

7

II LO Oleśnica

Biol-chem

8

II LO Oleśnica

Mat-fiz

  

Przykład 2      (najważniejsza jest dla mnie KLASA/ZAWÓD)WYBIERAM W KOLEJNOŚCI:

1

 ZSP Oleśnica

Technik ekonomista

2

ZSP Syców

Technik ekonomista

3

ZSP Twardogóra

Technik ekonomista

4

ZSP Oleśnica

Technik logistyk

5.

ZSP Syców

Technik logistyk

6.

II LO Oleśnica

Mat-fiz

 

PAMIĘTAJ !!! Nie wybieraj tylko jednego oddziału w jednej szkole i nic poza tym, bo oddział może z różnych powodów nie powstać i wtedy nie dostaniesz się do żadnej szkoły w pierwszym naborze.  Czekasz na koniec lipca, aż ruszy rekrutacja uzupełniająca i wtedy nie będziesz miał dużej możliwości wyboru szkoły i klasy. Pójdziesz tam, gdzie będą jeszcze wolne miejsca.

Kandydaci po zalogowaniu się na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl uzyskują stały dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki. Baza danych obejmuje wszystkie typy szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia. Ponadto w trakcie składania wniosków dostępne są również statystyki popularności poszczególnych oddziałów. Te informacje, a także dane dotyczące wolnych miejsc, są na bieżąco aktualizowane.

Kandydaci do powiatowych szkół mogą rejestrować się w elektronicznym systemie naboru indywidualnie. Po wejściu na stronę internetową https://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają indywidualne konto.

 

PAMIĘTAJ !!!W przypadku trudności technicznych z założeniem konta lub przygotowaniem wniosku, wspólnie z rodzicem udaj się do punktu informacyjnego w szkole, w której znajduje się oddział (klasa), który jest dla Ciebie na pierwszej pozycji swoich preferencji – szkolny administrator naboru udzieli Wam pomocy.

Jak poruszać się w elektronicznym systemie naboru-prezentacja (ZIP) 

  Uwaga!

Osoby, które pragną kontynuować dalszą naukę poza województwem dolnośląskim szukają informacji na stronach wybranej szkoły w zakładkach Nabór (tam znajdziesz kalendarz rekrutacji z ważnymi datami, wzór podania i inne wymagane dokumenty oraz informacje dot. rekrutacji). Ze szkołą można również kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście z sekretariatem szkoły.

 

W przypadku trudności informacje dotyczące zasad rekrutacji można uzyskać u Wychowawcy, Pedagoga oraz Koordynatora od spraw rekrutacji.