REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021:

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:

a. 7 – letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

b. 6 – letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3. Postępowanie rekrutacyjne (uzupełniające) o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.

4. Kryteria przyjęć określa Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.

5. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 274/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 28 stycznia 2020 roku w  sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym.

6. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona z wykorzystaniem systemów elektronicznych. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. papierowa. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

TELEFONY SZPITALI COVID-19

TELEFONY  W/S  KORONAWIRUSA

dla dorosłych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. J. GROMKOWSKIEGO

51-149  WROCŁAW

UL. KOSZAROWA 5

519 338 486

I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Dyżurka lekarska – 71 395 75 35,  71 395 75 41,  71 395 75 42

 II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Dyżurka lekarska – 71 395 75 31, 71 395 75 90

 dla dzieci

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH Oddział Kliniczny

Zakaźny,  ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

-  71 770 31 51,  71 770 31 55

BOLESŁAWIEC – Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4

- 75 73 80 120

 WAŁBRZYCH  - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego,

ul. Sokołowskiego 4

- 74 64 89 806

800 190 590

numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 tel. stacjonarny PSSE w godzinach pracy-71 314 20 34 wew. 23

telefon alarmowy PSSE w Oleśnicy – 505 092 898

Krzysztof Wielicki w SP3

Wybitny polski himalaista, piąty człowiek na świecie, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, pierwszy człowiek, który zdobył zimą Mount Everest, Lodowy Wojownik, przyjaciel szkoły - Krzysztof Wielicki w poniedziałek był gościem naszej szkoły. Wyjątkowe spotkanie z uczniami, nauczycielami, rodzicami i przyjaciółmi szkoły. Wyjątkowa opowieść o zdobywaniu gór, pokonywaniu swoich słabości, sukcesach, strachu, przyjaźni, odpowiedzialności, pokorze i pasji... Lekcja patriotyzmu, spełniania marzeń i przesuwania horyzontów... Uczniowie dowiedzieli się także z czego składa się ekwipunek himalaisty, co to są raki, jak wyglądają buty, kombinezon czy rękawice do wspinaczki wysokogórskiej.

Zajęcia na Politechnice Wrocławskiej

Kolejne zajęcia na Politechnice Wrocławskiej  w ramach Akademii Młodego Odkrywcy – wykład i doświadczenia prowadzone przez dr inż. Małgorzatę Kostyszak „ Jak widzą zwierzęta”?

Zajęcia na Politechnice Wrocławskiej

Pierwsze w Nowym Roku zajęcia na Politechnice Wrocławskiej w ramach Akademii Młodego Odkrywcy. Kolejna dawka wiedzy dla naszych uczniów. Tym razem wykład dr inż. Jakuba Słowińskiego z Wydziału Mechanicznego Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej „Kość Twoja własna architektura”. Ile mamy kości? Czy kość rośnie? Z czego zbudowana jest kość? My to już wiemy.