Projekt Bezpieczny Dolnoślązak  „ZESPÓŁ W AKCJI”

Bezpieczeństwo to jedno z najważniejszych potrzeb człowieka, stanowi podstawę organizacji i funkcjonowania w codziennym życiu. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych powstał program edukacyjny “Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem, jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów, w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Głównym założeniem programu jest propagowanie działań oraz nabycie i utrwalenie bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach

Tegoroczna edycja programu kładzie szczególny nacisk na edukację w sferze ochrony danych osobowych zdalnym nauczaniu oraz pracy zdalnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny zgłosił się do udziału w projekcie. W ramach projektu zaplanowaliśmy różne przedsięwzięcia, spotkania, pokazy, zajęcia, itp., których celem jest zwrócenie uwagi naszym wychowankom, ich rodzicom i nauczycielom na bezpieczeństwo – zarówno to w sieci, jak i w życiu codziennym.

Zachęcamy wszystkich do śledzenia zakładki na naszej stronie internetowej poświęconej działaniom w ramach tego projektu.