Opłaty wrzesień

Odpłatność za obiady i herbatę

we wrześniu   2019r.

 

 obiad :          20  dni     x     4,00 zł   =        80,00 zł

        herbata :          20  dni     x     0,30 zł    =         6,00 zł    

       

                                                                                         Wpłata do dnia 10.09.2019r.