Warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim

W ramach rozwijania zainteresowań i uzdolnień grupa uczniów naszego gimnazjum  z klas matematyczno-przyrodniczych 1a i 2a wraz z opiekunkami: Grażyną Roztocką i Anną Nowicką uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pierwsze warsztaty odbyły się na Wydziale Fizyki, a ich tematem była „Fizyka w niskich temperaturach”. Zajęcia poprowadził dr Tomasz Greczyło. Uczniowie mieli okazję przygotować i wykonać szereg doświadczeń fizycznych demonstrujących zachowanie się materii w niskich temperaturach. Dzięki wykorzystaniu ciekłego azotu zakres temperatur, w których  były prowadzone eksperymenty sięgał nawet 80 Kelwinów. Podczas zajęć wykorzystywane były materiały i sprzęt przygotowany w ramach realizacji projektu międzynarodowego poświęconego zjawiskom towarzyszącym nadprzewodnictwu.

Po chwili przerwy uczniowie udali się na kolejne warsztaty tym razem  do Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uczyli się jak określać podstawowe cechy fizyczne minerałów takie jak np. barwa, pokrój czy twardość. Ponadto korzystając z specjalnie przygotowanych kart identyfikowali minerały na podstawie oznaczonych przez siebie cech. Następnie uczestnicy warsztatów poznali rodzaje skał ze względu na ich genezę oraz uczyli się  odróżnić skałę osadową od skały metamorficznej lub magmowej. Dowiedzieli  się jak opisać teksturę, a jak strukturę skały i w jaki sposób badamy jej skład mineralny.

Udział w warsztatach został sfinansowany przez księcia Birona von Curland, który systematycznie wspiera uczniów naszej szkoły w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań z przedmiotów ścisłych poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach na uczelniach wyższych.