Kanapy modułowe

Dzięki projektowi realizowanemu przez firmę IKEA oraz Fundację Medicover na naszych korytarzach pojawiły się kanapy modułowe z wymiennymi pokrowcami. kanapy już stanęły na naszych korytarzach.

Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w organizacji transportu!

Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku 26 października 2020 r. szkoła pracuje według poniższych zasad:

KLASY IV - VII:

1) pozostają w nauczaniu zdalnym. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji. Każdy nauczyciel łączy się z uczniami korzystając z Google Classroom. Lekcje on-line będą trwały max. 45 minut, a uczniom będzie sprawdzana obecność.

2) zadania, karty pracy, inne wytyczne - będą umieszczane dodatkowo w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku elektronicznym.

3) również zajęcia dodatkowe będą prowadzone w formie on-line.

 

KLASY I - III:

1) od poniedziałku wracają do pracy stacjonarnej.

2) zadania domowe, karty pracy, informacje co jest przerabiane na zajęciach, inne wytyczne będą umieszczane przez nauczycieli w zakładce ZADANIA DOMOWE w dzienniku elektronicznym. Mamy nadzieję, że ułatwi to samodzielną pracę dziecka w domu w razie jego przeziębienia.

3) nauczyciele będą nadal korzystać z Classroom'a, żeby oswoić to narzędzie. Zgodnie z Państwa sugestiami - poprosiłam nauczycieli, aby część zajęć domowych była zadawana i oddawana właśnie w tej formie.

4) od poniedziałku wracają również wszystkie zajęcia pozalekcyjne i świetlica.

 

Przypominam również, że nie mogą Państwo wchodzić na teren szkoły - żadnym wejściem. 

Dodatkowo prosimy, aby nie posyłać chorego dziecka do szkoły. I o konieczności poinformowania szkoły jeśli zostaną Państwo objęci kwarantanną. 

 

Organizacja nauczania zdalnego

Poniżej podajemy zasady organizacji nauczania zdalnego obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym:

1. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

2. Zadania są przesyłane uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na platformie G-Suite.

3. Nauczyciele codziennie prowadzą zajęcia on-line za pośrednictwem Classroom'a - ze względów bezpieczeństwa nie stosujemy innych platform.

4. W czasie zajęć on-line nauczyciele sprawdzają obecność uczniów na zajęciach i odnotowują frekwencję w dzienniku.

5. Zajęcia on-line dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej trwają od 15 do 30 minut, natomiast dla uczniów starszych od 30 do 40 minut.

6. Zajęcia on-line dla klas młodszych mogą odbywać się w godzinach popołudniowych, po wcześniejszym powiadomieniu uczniów, rodziców i dyrektora szkoły.

7. Różnego rodzaju formy sprawdzania wiedzy uczniów odbywać się będą także za pośrednictwem platformy G-Suite.

8. W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia, w miarę możliwości będą wyznaczane zastępstwa z nauczycielem uczącym tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy

Drodzy Rodzice!

Przekazujemy informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy w związku z sytuacją epidemiologiczną:

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oleśnicy zwraca się z prośbą o przekazanie rodzicom informacji aby w przypadku gdy osoba współmieszkająca z uczniem jest podejrzana o zakażenie koronawirusem i uzyskała od lekarza skierowanie na wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, należy podjąć działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby, jednym z proponowanych działań jest nie posyłanie ucznia do szkoły do momentu uzyskania wyniku przez osobę z którą (rodzic, rodzeństwo, dziadkowie) uczeń pozostaje w bezpośrednim kontakcie.

 

/Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, mgr Urszula Kozioł, komunikat nr ZP-ML-0431-4-6/20 z dn. 9 października 2020 r./

 

 

Zdalne nauczanie do dnia 23 października 2020r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!


Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wydała właśnie rekomendacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie w najbliższych dniach.

Ze względu na pozytywny wynik COVID-19 kolejnego nauczyciela☹️:
➡️szkoła w całości przechodzi w tryb nauki zdalnej od jutra tj. 19.10.2020r. do dnia 23.10.2020r.
➡️przedszkole funkcjonuje normalnie, w formie stacjonarnej

 

Dodatkowe informacje związane z funkcjonowaniem w trybie zdalnym zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy Rodziców o kontakt bezpośrednio z Wychowawcą Dziecka lub Dyrektorem.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

L. P.

Daty

Opis

1.       

12-13 listopada 2020 r.

Dni wolne po Święcie Niepodległości

2.       

23-31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

3.       

18-31 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

4.       

1-6 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

5.       

4 czerwca 2021 r.

Dzień wolny po Bożym Ciele

6.       

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Ferie letnie

Dzień Edukacji Narodowej - Nadzieja zamiast kwiatka

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że już jutro obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela.

Jak już wcześniej pisaliśmy nasze Grono Pedagogiczne zdecydowało się wesprzeć chorą Miję w dniu ich święta, biorąc udział w akcji "NADZIEJA ZAMIAST KWIATKA".

W dniu jutrzejszym każde Dziecko, które chciałoby dać kwiatka swojemu Nauczycielowi - przynosi do szkoły przeznaczone na ten cel pieniądze i wrzuca je do specjalnie oznaczonej puszki. Z puszkami przejdą po klasach przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego!

Ta akcja charytatywna jest już tradycją naszej szkoły. Zachęcamy do pomagania!